and
Get Adobe Flash player

Z dniem 1 stycznia 2015 r. swoją działalność kończy Obserwatorium Integracji Społecznej, które od 1 stycznia 2010 roku funkcjonowało w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. OIS funkcjonował w ramach projektu „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Obserwatorium pełniło rolę komórki analityczno – badawczej. Jej zadaniem były m.in.:

  • Opracowanie jednolitego narzędzia na poziomie krajowym dot. Oceny zasobów pomocy społecznej (dawny Bilans potrzeb);
  • Identyfikacja regionalnych problemów społecznych w województwie Zachodniopomorskim;
  • Monitoring realizacji wojewódzkiej strategii polityki społecznej;
  • Aktualizacja bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej;
  • Upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Informujemy, iż realizacja zadań dotyczących diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w regionie będzie kontynuowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Zespół Obserwatorium pragnie podziękować wszystkim instytucjom i organizacjom za dotychczasową współpracę podczas realizacji Projektu. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym.


Zespół
Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie

 

Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowało badanie regionalne pn. „Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
Pełny artykuł

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym, które jest realizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Projektu pn. „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej ”.

Więcej informacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem Obserwatorium Integracji Społecznej, pn. Osoby niepełnosprawne na Pomorzu Zachodnim. Prezentowany raport ma na celu zobrazowanie, na podstawie dostępnych danych, sytuację osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim. Analizą objęto zbiorowość niepełnosprawnych w regionie, ich sytuację w systemie edukacji oraz na rynku pracy. Dodatkowo, w raporcie uwzględniono rodziny z osobami niepełnosprawnymi, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Życzymy miłej lektury.

Raport

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/