and
Get Adobe Flash player
Aktualności OIS Promocja OIS uczestniczy w konsultacja społecznych Programu Strategicznego Społeczeństwo

Pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej brali udział w konsultacjach Programu Strategicznego Społeczeństwo. Konsultacje miały miejsce 26 listopada w Wałczu, 27 listopada w Koszalinie oraz 28 listopada w Szczecinie.
W trakcie każdego ze spotkań konsultacyjnych p. Dorota Rybarska-Jarosz (Dyrektor ROPS) prezentowała projekt Programu Strategicznego Społeczeństwo, zaś p. Iwona Klimowicz (główny specjalista w ROPS) prowadziła dyskusję dot. założeń i celów przyjętych w projekcie Programu.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele sektorów: pomocy i integracji społecznej, edukacji, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy.

 

pb270414 pb270416 pb270417 pb270421

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/