and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy

„Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie zachodniopomorskim” jest pierwszym badaniem, które przeprowadzono w ramach ogólnopolskich badań zainicjowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

Prezentowany raport „Kontrakt socjalny w praktyce” to efekt jednego z czterech badań ogólnopolskich zainicjowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a realizowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowało badanie regionalne pn. „Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
Prezentowany raport zawiera analizę wybranych aspektów jakości życia, z punktu widzenia mieszkańców regionu. Badanie uzupełniono komplementarną analizą danych zastanych, pozwalającą na porównanie opinii mieszkańców z danymi statystyki publicznej w wybranych obszarach analizy.

Raport

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/