and
Get Adobe Flash player

W dniach 17-18 września w hotelu Rycerskim w Szczecinie odbyło się ogólnopolskie seminarium pt. „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pełny artykuł

 

Do 30 września 2013r. osoby i instytucje chętne do zakładania spółdzielni socjalnych mogą zgłaszać się do Ośrodka Wparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim. Wsparciem objęte są powiaty pyrzycki, choszczeński, myśliborski, gryfiński oraz stargardzki.

Więcej…

 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z doradcami przeprowadził konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. Spotkania przeprowadzono w Koszalinie  (24.07. 2013 r.),  Szczecinie (25.07. 2013 r.;i29.07.2013 r.) i Złocieńcu (31.07.2013 r.), w sumie wzięło w nich udział 74 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej. 

Więcej…

 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych przygotował korektę formularza OZPS (zakres tabelaryczny) przed nową edycją 2013/2014 oceny zasobów pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje:
http://irss.pl/2013/07/konsultacje-nad-korekta-formularza-ozps-iii-edycja-20132014/

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/