and
Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo!
Konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 dobiegły końca, w załącznikach znajdziecie Państwo wnioski z konsultacji. Raz jeszcze dziękujemy za cenne uwagi i rekomendacje.

 

 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z doradcami przeprowadził konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. Spotkania przeprowadzono w Koszalinie  (24.07. 2013 r.),  Szczecinie (25.07. 2013 r.;i29.07.2013 r.) i Złocieńcu (31.07.2013 r.), w sumie wzięło w nich udział 74 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej. 

Więcej…

 

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przygotował projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. W związku z faktem, że w Programie zawarto szereg zadań z zakresu wspierania rozwiązań sprzyjających wypełnianiu funkcji rodziny istotne są konsultacje z jak największym gronem ekspertów, praktyków i przedstawicieli władz samorządowych.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w Szczecinie, Koszalinie i Złocieńcu.

Więcej…

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/