and
Get Adobe Flash player

Na podstawie art. 16a i art. 21 pkt 8. z dnia 12 marca 2004 r. Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 182).Zarząd Województwa ma obowiązek przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej oraz przekazania do Sejmiku Województwa do dnia 30 czerwca, a do Wojewody do dnia 31 lipca.

Pełny artykuł

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/