and
Get Adobe Flash player
Aktualności OZPS Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 r.

Na podstawie art. 16a i art. 21 pkt 8. z dnia 12 marca 2004 r. Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 182).Zarząd Województwa ma obowiązek przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej oraz przekazania do Sejmiku Województwa do dnia 30 czerwca, a do Wojewody do dnia 31 lipca.
W dniu 11 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa podjął  uchwałą nr 920/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla województwa zachodniopomorskiego oraz przekazania do Sejmiku Województwa. Raport zawiera informacje dot. nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej, osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz zasobów pomocy społecznej m.in. kadrę,  infrastrukturę i organizacje pozarządowe.

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/