and
Get Adobe Flash player

Instytut Rozwoju Służb Społecznych przygotował korektę formularza OZPS (zakres tabelaryczny) przed nową edycją 2013/2014 oceny zasobów pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje:
http://irss.pl/2013/07/konsultacje-nad-korekta-formularza-ozps-iii-edycja-20132014/

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/