and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy

Na łamach kolejnego Biuletynu Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego ukaże się artykuł przygotowany przez zespół OIS, który jest poświęcony analizie przestrzennej zjawiska ubóstwa.
Zapraszamy Państwa do lektury

 

 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej opracował diagnozę stanu zastanego oraz przeprowadził inwentaryzację badań wykonanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/