and
Get Adobe Flash player

Raport opisuje sytuację społeczno-demograficzną rodzin objętych pomocą społeczną w województwie zachodniopomorskim, na podstawie zbioru MPiPS03 oraz zbioru centralnego Systemu Informatycznego POMOST.

Pełny artykuł

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/