and
Get Adobe Flash player

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“ w ramach projektu systemowego 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej“  Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 60 pracowników socjalnych z terenu całej Polski.
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania dla kandydatów znajdują się po niżej podanym linkiem:

http://www.crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-120-mainmenu-69

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/