and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy
Zachęcamy do zapoznania się z krótkim raportem pt. "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze działające na terenie województwa zachodniopomorskiego - badanie opisowe"
Zawiera on podstawowe dane dotyczące:
  • liczby ośrodków i ich przestrzennego rozmieszczenia,
  • prawnych podstaw ich funkcjonowania,
  • zadań realizowanych przez ośrodki (ustawowe oraz realizowane z własnej inicjatywy),
  • struktury zatrudnienia,
  • źródeł finansowania ośrodków i wysokości ich budżetu,
  • liczby dokonywanych przez nie adopcji w latach 2006-2010

 

Raport zawiera ogólne dane dotyczące zjawiska niepełnoprawności w Polsce i w regionie oraz dane statystyczne wraz z komentarzami, które obrazują sytuację osób niepełnosprawnych w systemie edukacji i na rynku pracy.

Zapraszamy Państwa do lektury

 

 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zainicjował badania pod nazwą „Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych”, którego celem było zdiagnozowanie oferty usług na rzecz osób starszych. W raporcie, przygotowanym przez zespół OIS, znajdziecie Państwo podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w regionie.

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/