and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy

Kolejnym badniem, które zostało zrealizowane przez Obserwatrium Integracji społecznej z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej była „Wpółpraca instytucjonalna”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Raport

 

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowane zostało badanie regionalne pn. „Profilaktyka instytucjonalna”. Badanie jest jednym z czterech badań ogólnopolskich realizowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań diagnostycznych uwarunkowań prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim pn. Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego.
Prezentowany raport zawiera diagnozę rozwoju społecznego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów życia społeczno-gospodarczego, m.in: polityki społecznej, demografii, pomocy społecznej, aktywności społecznej, ochrony zdrowia, rynku pracy i bezrobocia, ekonomii społecznej, edukacji, kultury i sportu, prewencji i zwalczania patologii, bezpieczeństwa i resocjalizacji oraz poziomu i jakości życia mieszkańców.
Życzymy miłej lektury

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_Sraport_koncowy.pdf
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/