and
Get Adobe Flash player

Informujemy, iż w dniu 11 lutego 2013 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 ”Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” i potrwa do dnia 8 marca br. Dla zgłaszanych projektów będą miały zastosowanie nowe, korzystniejsze warunki określone w szczegółowym opisie priorytetów PO IG 2007-2013.


Informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: www.8poig.mac.gov.pl

lubWładzy Wdrażającej Programy Europejskie: www.wwpe.gov.pl

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/