and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowało badanie regionalne pn. „Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
Prezentowany raport zawiera analizę wybranych aspektów jakości życia, z punktu widzenia mieszkańców regionu. Badanie uzupełniono komplementarną analizą danych zastanych, pozwalającą na porównanie opinii mieszkańców z danymi statystyki publicznej w wybranych obszarach analizy.

Raport

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/