and
Get Adobe Flash player

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej brał udział w konferencji społeczno-naukowej pn. „Spójność społeczna – od teorii do praktyki. Znaczenie pomocy i integracji w budowaniu spójności społecznej”, która odbyła w Dźwirzynie w dniach 28-29 września 2010 roku. Konferencja zorganizowana została w ramach realizowanego przez ROPS projektu systemowego „Profesjonalne kadry – lepsze jutro”. Spotkanie zaadresowane było do pracowników instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Pełny artykuł
 

W dniach 15-17 września 2010 r. w miejscowości Białobrzegi, zespół OIS uczestniczył w szkoleniu dla pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

Pełny artykuł

 
W dniu 03 września 2010 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, PFRON oraz organizacji pozarządowych. W trakcie posiedzenia prelegenci poruszyli kwestie rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych, instrumentów finansowych PFRON oraz edukacji dzieci niepełnosprawnych w regionie. Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej przedstawił wyniki z badania regionalnego pn. „Sytuacja osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim”.

Pełny artykuł

 

Raport zawiera ogólne dane dotyczące zjawiska niepełnoprawności w Polsce i w regionie oraz dane statystyczne wraz z komentarzami, które obrazują sytuację osób niepełnosprawnych w systemie edukacji i na rynku pracy.

Pełny artykuł

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/