and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy Kobiety w zachodniopomorskim – aspekt demograficzny

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim raportem pt. Kobiety w zachodniopomorskim – aspekt demograficzny. Podstawową część opracowania stanowią dane statystyczne dokumentujące wszechstronnie sytuację demograficzną kobiet w województwie zachodniopomorskim oraz ich udział w procesach ludnościowych.

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/