and
Get Adobe Flash player

W dniu 11.10.2012 ukazała się publikacja Urzędu Statystycznego w Szczecinie pn. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport zawiera najistotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa, prezentując demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturę mieszkańców województwa.
Publikacja jest pierwszą z serii opracowań zawierających podstawowe wyniki badania uzyskane dla województwa zachodniopomorskiego. W miarę dalszego opracowywania wyników spisu sukcesywnie będą ukazywać się kolejne publikacje tematyczne. Przewiduje się ponadto udostępnienie Analitycznej Bazy Mikrodanych, która umożliwi opracowywanie różnych zestawień i analiz, zarówno w ujęciu tematycznym, jak i przestrzennym.

Link do strony:
http://www.stat.gov.pl/szczec/index_PLK_HTML.htm

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/