and
Get Adobe Flash player

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy na skonstruowanie bazy danych i wykonanie analizy statystycznej dotyczącej sytuacji społeczno‑demograficznej osób i rodzin  korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej w woj.  Zachodniopomorskim – na podstawie danych i informacji ze zbioru centralnego SI POMOST.

Pełny artykuł

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/