and
Get Adobe Flash player
Aktualności OIS Promocja Seminarium „Ewaluacja oceny zasobów pomocy społecznej”

W dniach 12-14 września w hotelu Rycerskim w Szczecinie odbyło się ogólnopolskie seminarium pt. ”Ewaluacja oceny zasobów pomocy społecznej”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Społecznej w Warszawie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu kraju  oraz jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa.
Podczas spotkania, przedstawicieli MPiPS, podsumowali I edycji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na poziomie krajowym, natomiast przedstawiciele IRRS przybliżyli uczestnikom seminarium znaczenie i rolę ujednoliconego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz różnorodności badań i analiz prowadzonych przez Obserwatoria Integracji Społecznej. Przedstawiciele  JST – jako praktycy wskazali obszary, które wymagają dopracowania.  
W spotkaniu uczestniczyli również partnerzy Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie - przedstawiciele Wydziału Rozwoju Regionalnego i Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
Spotkanie zakończyło się opracowaniem katalogu rekomendacji do aktualizacji narzędzia OZPS, który został przesłany do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, sprawującego nadzór merytoryczny nad wdrażaniem OZPS.

p9120289 p9120301 p9120341 p9130347 p9130352 p9140371 p9140380 p9140381
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/