and
Get Adobe Flash player

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z doradcami przeprowadził konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. Spotkania przeprowadzono w Koszalinie  (24.07. 2013 r.),  Szczecinie (25.07. 2013 r.;i29.07.2013 r.) i Złocieńcu (31.07.2013 r.), w sumie wzięło w nich udział 74 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej. Uczestnicy konsultacji wnieśli wiele cennych uwag dot. sposobu wdrażania poszczególnych zadań, najwięcej czasu poświęcono kwestiom uruchomienia w regionie sieci Ośrodków Wspierania Rodziny. Wnioski z konsultacji wkrótce umieścimy na naszej stronie. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i aktywność.

dscn0642 dscn0653 dscn0656 dscn0657

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/