and
Get Adobe Flash player

 

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

VII/ 7.4

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

konkursowy

5

Numer konkursu

1/VII/IN/10

6

Wartość alokacji na konkurs

12 671 124,00 zł

7

Temat projektu innowacyjnego

1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci
i młodzieży;

2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8

Typ projektu

Projekt innowacyjny testujący

9

Tytuł projektu        

Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania

10

Data podpisania umowy

10 grudzień 2010 r.

11

Strona www projektu/beneficjenta

http://www.uzaleznionydzis.pl/

12

Beneficjent

 

Stowarzyszenie Solidarni „Plus” Wandzin

77-323 Polnica

tel.: 598 323 413

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Stowarzyszenie

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

 

Stanisław Babiński

tel.: 661582142

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

03.01.2011 r. – 31.12.2013 r.

16

Zakontraktowany budżet projektu

941 608,00 zł.

17

Zwięzły opis produktu finalnego

Innowacyjność projektu polega na wypracowaniu modelu/programu krótkoterminowego Pracy z osobami uzależnionymi/eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi. Proponowanym rozwiązaniem jest 8 tygodniowy, krótkoterminowy autorski program, przygotowany w formie opisu działań i   metod, mający na celu wzbudzenie pożądanej motywacji, bądź wzmocnienie posiadanej. Jest to alternatywna oferta dla grupy współczesnych młodych ludzi używających środków psychoaktywnych, którzy z różnych przyczyn nie są gotowi
na podjęcie długoterminowego leczenia, a programy ambulatoryjne są niewystarczające. Program wpływa
na poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych. Wnioski zostaną przedstawione na konferencji oraz na spotkaniach edukacyjnych jako model do replikacji
i wdrożenia w praktykę.

18

Grupa docelowa   (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

 

Użytkownicy:

7 placówek leczniczych ( w tym pracownicy ośrodka  w Darżewie – ok. 10 osób;

Pracownicy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, samorządów lokalnych (ok. 100 osób);

Pracownicy projektu, uczniowie szkół oraz przedstawiciele grup zawodowych (ok. 300 osób);

Około 120 osób uzależnionych od alkoholu i dopalaczy
w wieku od 16 do 35 lat.

Odbiorcy:

Około 120 osób uzależnionych od alkoholu i dopalaczy
w wieku od 16 do 35 lat.

19

Partnerzy krajowi

Nie dotyczy

20

Partnerzy zagraniczni

Nie dotyczy

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowej

Nie dotyczy

22

Zwięzły opis   działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

Działania upowszechniające poprzez:

  • Wizyty w samorządach (16 wizyt, spotkań z pracownikami), rozsyłanie informacji do jednostek rządowych zajmujących się problematyką uzależnień.
  • Organizacja konferencji (50 osób) prezentująca efekty realizowanego projektu.
  • Spotkania edukacyjne z grupami zawodowymi i młodzieżą (300 osób).


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/