and
Get Adobe Flash player

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w partnerstwie z samorządami województw: Pomorskiego, Lubuskiego i Warmińsko-Mazurskiego organizuje konferencję pn. Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału, nad którą patronat honorowy objęła Para Prezydencka. Adresatami wydarzenia są parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych. Wydarzenie odbędzie się 1 lipca w miejscowości popegeerowskiej Siemczyno (gm. Czaplinek).

Prelegenci:

Anna Giza-Poleszczuk – profesor nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, honorowy prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, kierownik zespołu realizującego projekt „Global Libraries” dla Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Autorka kilkudziesięciu  artykułów i 10  książek. W latach 1994-2005 pracowała w największych polskich firmach jako ekspert w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Wykorzystując doświadczenia wyniesione z realizacji badań społecznych i rynkowych, działa na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności - na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. Współautorka badań poświęconych rynkom pracy na obszarach popegeerowskich.

Wacław Idziak  - doktor socjologii, przedsiębiorca społeczny, członek organizacji „Ashoka Innovators for the Public”. Specjalizuje się w zagadnieniach kreowania produktów kompleksowych miejscowości oraz redefiniowania misji i wizji organizacji. Ekspert w projektach realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej i programów bilateralnych. Od 10 lat prowadzi eksperyment związany z tworzeniem wiosek tematycznych i wykorzystaniem wsi, jako przestrzeni uczenia się i kreatywności. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym książek „O odnowie wsi” i „Wymyślić wieś od nowa”. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego i regionalnego.

Szymon Olbrychowski - absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wiceprezes Stowarzyszenia Port i Rzeka, Fundacji ANIMATICA, członek zarządu organizacji OneDropZen, członek SARP . Pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego kierunku Architektury i Urbanistyki oraz Wzornictwa. Laureat wielu nagród z zakresu architektury i urbanistyki. Autor i współautor wielu projektów i warsztatów z zakresu architektury, wzornictwa przemysłowego , działalności na styku sztuki, architektury, designu i działań społecznych.

 

Miejsce konferencji - Mapa

Pałac Siemczyno

 

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SProgram konferencji
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/