and
Get Adobe Flash player
Aktualności OZPS Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011

Nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobowiązała organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego do opracowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Na podstawie cząstkowych sprawozdań spływających z JST (gminy i powiaty) został wygenerowały raport z „OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ” dla województwa zachodniopomorskiego za rok 2011. Ocena obejmuje w swoim zakresie nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej oraz zasoby pomocy społecznej m.in. kadrę infrastrukturę i organizacje pozarządowe.
Raport ten został przyjęty w dniu 27 czerwca 2012 r. przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1038/12 oraz został przekazane do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W dniu 26 lipca 2012 r. raport z oceny zasobów pomocy społecznej został przekazany do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/