and
Get Adobe Flash player

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

TERAPIA W PIASKOWNICY - ROZWÓJ INNOWACYJNYCH FORM WSPARCIA

REALIZOWANEGO PRZEZ

TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO-SPOŁECZNYCH „TWIKS”

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

UZALEŻNIONY DZIŚ – NOWA PERSPEKTYWA OSOBY, TERAPII, ZAPOBIEGANIA

REALIZOWANEGO PRZEZ

STOWARZYSZENIE SOLIDARNI „PLUS”

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

 

ICT (B)USINESS TO(2) (E)DUCATIOAN CZYLI MODERNIZACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ O PROFILU INFORMATYCZNYM W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI LOKALNEGO/REGIONALNEGO RYNKU PRACY

REALIZOWANEGO PRZEZ

SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

ZACHODNIOPOMORSKA PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

REALIZOWANEGO PRZEZ

FUNDACJA PROREGIO

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/