and
Get Adobe Flash player

Uchwałą nr 228/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2010 r. przyjęto „Bilans potrzeb województwa zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej na rok 2010”, który jest wynikiem realizacji ustawowego zadania samorządu województwa określonego w art. 21 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1326 ze zm.).

 

Pełny artykuł

 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej opracował diagnozę stanu zastanego oraz przeprowadził inwentaryzację badań wykonanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pełny artykuł

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/