and
Get Adobe Flash player

W dniu 21 marca 2014 w Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym odbyły się warsztaty poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich. Są one konsekwencją  przyjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wskazującego na potrzebę interwencji w  najbardziej zdegradowanych środowiskach popegeerowskich, które pomimo wysiłków lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, nadal borykają się z kumulacją problemów społecznych.

Więcej…

 

Region dla Rodziny, to tytuł konferencji, która odbyła się 14 listopada 2013 w Szczecinie. Uczestniczyło w niej niemal 200 osób - przedstawicieli władz samorządowych, sektora pomocy i integracji społecznej, edukacji oraz organizacji pozarządowych. Patronat Honorowy nad konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Spotkanie miało na celu zainicjowanie regionalnej dyskusji nad rolą rodziny w budowaniu fundamentów życia społecznego oraz kapitału kulturowego społeczności lokalnej i regionalnej. Dzięki obecności prelegentów - autorytetów naukowych i praktyków -  konferencja stała się okazją do upowszechnienia ciekawych rozwiązań w zakresie prowadzenia polityki rodzinnej.

Więcej…

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSAP prowadzi nabór na piątą już edycję studiów  podyplomowych Konflikt w Rodzinie i Mediacje Rodzinne.

Więcej…

 

Pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej współorganizowali w ramach VII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej sesję panelową poświęconą monitorowaniu rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie kraju, regionu i powiatu. Sesja odbyła się 19 września w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ.

Pełny artykuł

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/