and
Get Adobe Flash player

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim zaprasza do bezpłatnego korzystania z usług i konsultacji z ośrodkami w Dobrzanach i Pyrzycach. W tej chwili swój udział zgłosiło już ponad 250 osób z 38 podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: stargardzkiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, choszczeńskiego i myśliborskiego w województwie zachodniopomorskim.

Wśród nich są m.in. pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, a także pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego wsparcia w pozyskiwaniu dotacji i pożyczek, promocji własnej działalności i obniżenia bieżących kosztów, a także z usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, księgowych, prawnych i marketingowych. Ważnym elementem OWES jest również sieciowanie i nawiązywanie kontaktów na wspólnych warsztatach pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami społecznymi dla realizacji wspólnych działań i projektów.


Do ośrodków w Pyrzycach i Dobrzanach mogą zgłosić się zarówno już działające podmioty ekonomii społecznej, jak i osoby fizyczne dopiero chcące założyć taki podmiot, w tym organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną. Konsultacje i realizacja usług odbywają się zazwyczaj na miejscu u podmiotów, które zgłoszą się do OWES, według planu dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Na grupy zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych czekają dotacje do 100 tys. zł. Wśród działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim warto wymienić również wydawanie kwartalnika „Rzeczy Niezwykłe”, który ma przybliżyć mieszkańcom regionu tematykę ekonomii społecznej w Polsce i na świecie, a także prezentować ciekawe inicjatywy lokalne oraz niezwykłe inspiracje i pomysły na biznes wspierający rozwój regionu stargardzkiego.


Aktualnie trwają przygotowania OWES do Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, organizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy, które w tym roku odbędą się w dniach 19 – 20 września w Szczecinie i w Nowym Warpnie. Właśnie tam podmioty ekonomii społecznej będą miały okazję zaprezentować swoją ofertę, sprzedawać swoje produkty oraz zorganizować ciekawe wydarzenia i atrakcje, dlatego OWES serdecznie zaprasza do wspólnego udziału w wydarzeniu podmioty ekonomii społecznej z regionu stargardzkiego.


Od  grudnia 2012 roku OWES działa w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”. Jego realizacja potrwa do końca czerwca 2015 roku. Liderem jest firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz ze Szczecina, partnerami zaś – Fundacja Pod Aniołem z Dobrzan (w ramach której działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach), Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach (przy nim funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach) oraz firma Aktywa Plus Emilia Kowalska ze Szczecina. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2.


Szczegółowe informacje na stronie www.owes.es

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/