and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy

W dniu 16 listopada 2011 roku uchwałą nr 1901/11 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012–2020.

Plan wyznacza podstawowe kierunki działań samorządu województwa w obszarze ekonomii społecznej, stanowi tym samym istotny element programowania rozwoju w regionie.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu, w której oprócz priorytetów oraz kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zawarta została przekrojowa diagnoza stanu ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim.

 

 

 
Konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012 – 2020.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 26 października 2011 roku do 10 listopada 2011 roku w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą mailową.

Opinie, uwagi i propozycje należy przekazywać:
  • drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 71-540 Szczecin;
  • bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4,, pokój 23, w godzinach pracy Urzędu;
  • bezpośrednio organizatorom podczas spotkań konsultacyjnych projektu Planu, które odbędą się:
  • dnia 7 listopada br. w Koszalinie, w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie, Al. Monte Cassino 2, w godz. 10 -13.
  • dnia 8 listopada br. w Szczecinie, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, przy ul. Starzyńskiego 3-4, w godz. 10 -13.
  • dnia 9 listopada br. w Wałczu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałczu, przy ul. Dąbrowskiego 17, w godz. 10 -13.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 10 listopada 2011 roku, jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

W załączniku:
Projekt „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012 – 2020.

 

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SProjekt planu ES
 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, zawierającym wyniki badania potrzeb informacyjnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie przeprowadzonego przez zespół Obserwatorium Integracji Społecznej.

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/