and
Get Adobe Flash player

Dnia 29 kwietnia br. zaingurował swoją działalność powołany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Zespół ds. rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie, któremu przewodniczy członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.
Priorytetowe zadania Zespołu to: włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju Województwa, aktualizacja oraz koordynowanie wdrażania i monitorowania Wieloletniego planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, inspirowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji idei ekonomii społecznej, wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań we wdrażaniu ekonomii społecznej.
Do Zespołu powołani zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W imieniu Marszałka akty nominacyjne członkom Zespołu wręczyła Anna Mieczkowska – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Wstępem do obrad Zespołu było przybliżenie głównych założeń i priorytetów Wieloletniego planu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, którego dokonał Marcin Kowalski - zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej – przybliżyła zebranym dr Katarzyna Brzychcy - zastępca dyrektora ds. EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.
Jednym z głównych celów spotkania była kwestia sposobu i zakresu monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Dariusz Dziechciarz - główny specjalista w Obserwatorium Integracji Społecznej, przedstawił wybrane wyniki z dotychczas prowadzonego monitoringu oraz omówił zakres zbieranych danych. W trakcie przeprowadzonej z zebranymi dyskusji wskazano m.in. na: uwzględnienie w monitoringu danych jakościowych, odniesienia się do efektywności ekonomicznej prowadzonych przez PES działań, potrzebę rozszerzenia zakresu monitorowania organizacji pozarządowych, określenie kilku podstawowych wskaźników pomiaru ekonomii społecznej w regionie oraz ustalenie jednej, wspólnej dla wszystkich programów definicji podmiotu ekonomii społecznej.
Ważnym zagadnieniem poruszanym na pierwszym posiedzeniu Zespołu była promocja ekonomii społecznej. Piotr Szeszko - doradca w ROPS, przedstawił założenia certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup prospołeczny”, który na Pomorzu Zachodnim będzie przyznawany już od tego roku. Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na konieczność rozpowszechnienia znaku „Zakup prospołeczny”.
Kolejne spotkanie zespołu planowane jest po okresie wakacyjnym. Zespół został powołany zarządzeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Jego kadencja trwać będzie cztery lata.

 

Pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej współorganizowali w ramach VII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej sesję panelową poświęconą monitorowaniu rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie kraju, regionu i powiatu. Sesja odbyła się 19 września w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ.
Gospodarzem sesji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ Szczecin przy w współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie oraz Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Krakowie i Poznaniu.
Zagadnienia statystyczne dotyczące przedsiębiorczości społecznej omówili kolejno: Dominik Rozkrut (dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie), Sławomir Nałęcz (zastępca dyrektora  Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia GUS) oraz pani Karolina Goś-Wójcicka (naczelnik Wydziału Badań Gospodarki Społecznej GUS).
Systemy monitorowania ekonomii społecznej w regionie zaprezentowali: p. Michał Góra reprezentujący Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz p. Zofia Rutkowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Monitoring ekonomii społecznej na poziomie kraju (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej) omówiła p. Patrycja Krzykowiak reprezentująca Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Szczecinie.
Po zakończeniu wystąpień uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz konfrontacji własnych doświadczeń.

p9190553 p9190555 p9190559 p9190561
 

owesOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim zaprasza do bezpłatnego korzystania z usług i konsultacji z ośrodkami w Dobrzanach i Pyrzycach. W tej chwili swój udział zgłosiło już ponad 250 osób z 38 podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: stargardzkiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, choszczeńskiego i myśliborskiego w województwie zachodniopomorskim.

Więcej…

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/