and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką aktualnego stanu pomocy społecznej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Analiza zostanie wykorzystana do opracowania Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SAnaliza
 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań pt. „Problemy i kwestie społeczne w strategiach rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego” opracowano krótki poradnik zawierający informacje dotyczące monitoringu, ewaluacji i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Poradnik „ABC strategii rozwiązywania problemów społecznych – monitoring, ewaluacja, aktualizacja” opublikowano także w wersji papierowej w ramach projektu systemowego ROPS PO KL „profesjonalne kadry - lepsze jutro”

 

 

 
Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej przeprowadził badania pt. „Problemy i kwestie społeczne w strategiach rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego - raport z badań”
Przeprowadzone badanie posłużyło realizacji dwóch powiązanych ze sobą celów:
  • wstępnemu rozpoznaniu problemów społecznych występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • aktualizacji „Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej  do roku 2015”.

Dla rozpoznania pełnego spektrum problemów społecznych występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego zbadano wszystkie dostępne gminne i powiatowe strategie rozwiązywania problemów społecznych.

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/