and
Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo!
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w dniach 22 i 27 sierpnia 2013 roku przeprowadził konsultacje społeczne projektu Krajowego programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. W spotkaniach wzięło udział 18 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Stanowisko Województwa Zachodniopomorskiego, wypracowane na podstawie wniosków z konsultacji społecznych, zostało przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

 1. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 3. Centrum Integracji Społecznej w Kaliszu Pomorskim
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 5. Ośrodek Wsparcia Rodziny w Korytowie
 6. Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Grodnica” w Kliniskach Wielkich
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
 10. Urząd Gminy Banie
 11. Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
 12. Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta
 13. Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie
 14. Stowarzyszenie Feniks w Szczecinie
 15. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

 

dsc_0190 dsc_0191 dsc_0192

 

Szanowni Państwo!
Konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 dobiegły końca, w załącznikach znajdziecie Państwo wnioski z konsultacji. Raz jeszcze dziękujemy za cenne uwagi i rekomendacje.

 

 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z doradcami przeprowadził konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. Spotkania przeprowadzono w Koszalinie  (24.07. 2013 r.),  Szczecinie (25.07. 2013 r.;i29.07.2013 r.) i Złocieńcu (31.07.2013 r.), w sumie wzięło w nich udział 74 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej. 

Więcej…

 

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przygotował projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. W związku z faktem, że w Programie zawarto szereg zadań z zakresu wspierania rozwiązań sprzyjających wypełnianiu funkcji rodziny istotne są konsultacje z jak największym gronem ekspertów, praktyków i przedstawicieli władz samorządowych.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w Szczecinie, Koszalinie i Złocieńcu.

Więcej…

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/