and
Get Adobe Flash player

Instytut Rozwoju Służb Społecznych zainicjował badania pod nazwą „Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych”, którego celem było zdiagnozowanie oferty usług na rzecz osób starszych. W raporcie, przygotowanym przez zespół OIS, znajdziecie Państwo podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w regionie.

Pełny artykuł

 

Na łamach kolejnego Biuletynu Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego ukaże się artykuł przygotowany przez zespół OIS, który jest poświęcony analizie przestrzennej zjawiska ubóstwa.

Zapraszamy Państwa do lektury.

Pełny artykuł

 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie przystąpił do ogólnopolskiego badania pn. "Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych", które jest prowadzone przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

Pełny artykuł

 

W dniach 18-21 maja 2010 r. w miejscowości Białobrzegi, zespół OIS uczestniczył w szkoleniu dla pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

Pełny artykuł

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/