and
Get Adobe Flash player

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

VI / 6.1

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

konkursowy

5

Numer konkursu

1/6.1.1/IN/2011

6

Wartość alokacji na konkurs

14 611 092, 00 zł

7

Temat projektu innowacyjnego

Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia

8

Typ projektu

Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym

9

Tytuł projektu        

Pl - Witryna Pracy 50+ - innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy

10

Data podpisania umowy

27.04.012

11

Strona www projektu/beneficjenta

http://www.zpsb.szczecin.pl/

12

Beneficjent

 

Zachodniopomorska   Szkoła Biznesu w Szczecinie

ul. Żołnierska 53

71-210 Szczecin

Tel.: 91 814 94 50

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Uczelnia wyższa

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

 

Elżbieta Sowizdrzał

ul. Żołnierska 53

71-210 Szczecin

Tel. 91 814 94 50

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

01.09.2012-31.12.2015

16

Zakontraktowany budżet projektu

4 156 756, 48 zł

17

Zwięzły opis produktu finalnego

Produkt finalny – Stworzenie kompleksowego systemu Witryna Pracy (WP) obejmującego: nowe narzędzie do diagnozy kompetencji 50+ i tworzenia przez nich „porfolio zawodowego”, narzędzie dla pracodawców do efektywnego szukania pracowników na podstawie „profili kompetencji stanowiska”, zestaw procedur działania i współpracy dla użytkowników i odbiorców, platformę webową do kojarzenia pracodawców i szukających pracy, inteligentny „nawigator po umiejętnościach” pomagający w samo diagnozie przez 50+.

18

Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

ODBIORCY- osoby bezrobotne i niepracujące po 50 r.ż., przedsiębiorcy, doradcy zawodowi Wymiar docelowy: ok. 30 tys. Osób bezrobotnych i 30 tys. osób biernych zawodowo, ok. 215 tys. przedsiębiorców i ok. 80 doradców zawodowych. Wymiar upowszechniający ; osoby bez pracy 3900 osób, firmy 300, doradcy zawodowi 26 osób, wymiar testujący 120 osób 50+, 6 doradców zawodowych i 150 firm. UŻYTKOWNICY – a) PUP-y i agencje zatrudnienia – wartość docelowa 16 PUP i ok. 200 agencji zatrudnienia, organizacje przedsiębiorców WZ-6; upowszechnianie i włączanie 16 PUP i 20 agencji org. przedsiębiorców – 6. Testowanie – 2 organizacje przedsiębiorców, 3 PUP i 3 agencje zatrudnienia.

19

Partnerzy krajowi

Nie dotyczy

20

Partnerzy zagraniczni

SDART Ltd United Kingdom

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowej

Współpraca z SDART oparta na kombinacji modelu współpracy 1 i 3 określonego w wytycznych konkursowych: wymiana informacji i doświadczeń poprzez wykorzystanie narzędzi wypracowanych przez partnera, włączenie rozwiązań IT do budowy systemu.

22

Zwięzły opis działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

 

 

 

 

 

 

Realizowane w 7 Etapach poprzez:

  1. Akcję upowszechniającą – seminaria, dystrybucja materiałów, informacje w mediach;
  2. Opracowanie i wydanie poradnika dla użytkowników oraz firm kampanii informacyjnych;
  3. Projekt i oprogramowanie panelu edukacyjno – informatycznego na Witrynie Pracy – praktyczne szkolenia e-learning;
  4. Opracowanie i wydanie podręcznika dobrych praktyk systemu WP – podsumowanie wszystkich działań upowszechniających;
  5. Mainstreaming horyzontalny;
  6. Organizacja konferencji podsumowująca projekt.

Inne działania upowszechniające – gł. cel – łamanie stereotypów.


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/