and
Get Adobe Flash player
Aktualności OIS Szkolenia

W dniach 17-18 września w hotelu Rycerskim w Szczecinie odbyło się ogólnopolskie seminarium pt. „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Przybyłych gości powitała Dorota Rybarska-Jarosz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ, która wygłosiła referat nt. (Sieciowa) Polityka Społeczna na poziomie regionu. Następnie, Dariusz Dziechciarz – w imieniu Obserwatorium Integracji Społecznej zaprezentował wyniki badań diagnostycznych środowisk popegeerowskich. Przykłady nowych form przedsiębiorczości na wsi omówił dr Wacław Idziak.
W drugiej części spotkania prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński,  prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP przedstawił propozycję Forum Współpracy Obserwatoriów Integracji Społecznej, zaś … Bohdan Skrzypczak i … Rafał Krenz reprezentujący Centrum Aktywności Lokalnej przeprowadzili warsztat pn. Laboratorium Współpracy.
W drugim dniu seminarium odbyła się wizyta studyjna. Uczestnicy spotkania odwiedzili m.in. Muzeum PGR-u w Bolegorzynie, Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym – innowacyjną placówkę edukacyjną funkcjonująca we wsi popegeerowskiej oraz Pałac w Siemczynie – przykład przedsiębiorczości społecznej na obszarach popegeerowskich.

 

p9170466 p9170470 p9180473 p9180484 p9180535
 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/