and
Get Adobe Flash player

Uchwałą nr 2302/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. przyjęto „Bilans potrzeb województwa zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej na rok 2011”, który jest wynikiem realizacji ustawowego zadania samorządu województwa określonego w art. 21 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1326 ze zm.).

Pełny artykuł

 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań pt. „Problemy i kwestie społeczne w strategiach rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego” opracowano krótki poradnik zawierający informacje dotyczące monitoringu, ewaluacji i aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Pełny artykuł

 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej przeprowadził badania pt. „Problemy i kwestie społeczne w strategiach rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego - raport z badań”
Przeprowadzone badanie posłużyło realizacji dwóch powiązanych ze sobą celów:

Pełny artykuł

 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim raportem pt. "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze działające na terenie województwa zachodniopomorskiego - badanie opisowe"
Zawiera on podstawowe dane dotyczące:

Pełny artykuł

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/