and
Get Adobe Flash player

Na podstawie cząstkowych sprawozdań spływających z JST (gminy i powiaty) opracowano raport z „OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ” dla województwa zachodniopomorskiego za rok 2013.

Pełny artykuł

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/