and
Get Adobe Flash player

W dniu 21 marca 2014 w Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym odbyły się warsztaty poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich. Są one konsekwencją  przyjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wskazującego na potrzebę interwencji w  najbardziej zdegradowanych środowiskach popegeerowskich, które pomimo wysiłków lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, nadal borykają się z kumulacją problemów społecznych.
W trakcie warsztatów, uczestnicy scharakteryzowali najważniejsze problemy społeczne z jakimi borykają się środowiska popegeerowskie, wskazując na ich najważniejsze przyczyny oraz dalsze negatywne konsekwencje jakie mogą pojawić się w przypadku braku interwencji w analizowanych środowiskach. Wskazywano w tym kontekście na charakterystyczne dla środowisk popegeerowskich: izolację przestrzenną i mentalną, bezradność życiową, brak „pomysłu na życie” oraz inne problemy, których źródłem jest najczęściej bezrobocie oraz niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców tych terenów.
Spotkanie poświęcone diagnozie było niezbędnym etapem na drodze do celu jakim jest poszukiwanie, a następnie wdrażanie systemowych rozwiązań służących rewitalizacji społecznej na obszarach popegeerowskich. Tym zagadnieniem poświęcone będą dwa kolejne spotkania zaplanowane na kwiecień i maj 2014 roku.

20140321_125608 20140321_125639 20140321_125712
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/