and
Get Adobe Flash player
Aktualności Badania i analizy Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego – raport z badań diagnostycznych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań diagnostycznych uwarunkowań prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim pn. Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego.
Prezentowany raport zawiera diagnozę rozwoju społecznego województwa ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów życia społeczno-gospodarczego, m.in: polityki społecznej, demografii, pomocy społecznej, aktywności społecznej, ochrony zdrowia, rynku pracy i bezrobocia, ekonomii społecznej, edukacji, kultury i sportu, prewencji i zwalczania patologii, bezpieczeństwa i resocjalizacji oraz poziomu i jakości życia mieszkańców.
Życzymy miłej lektury

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_Sraport_koncowy.pdf
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/