and
Get Adobe Flash player

Do 30 września 2013r. osoby i instytucje chętne do zakładania spółdzielni socjalnych mogą zgłaszać się do Ośrodka Wparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim. Wsparciem objęte są powiaty pyrzycki, choszczeński, myśliborski, gryfiński oraz stargardzki.

Nowo powstałe podmioty będą mogły otrzymać wsparcie finansowe  podstawowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 100 tys. zł na spółdzielnie socjalną oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 45 tys. zł (wsparcie finansowe podstawowe w wysokości do 20 tys./na członka spółdzielni socjalnej, wsparcie pomostowe podstawowe, w wysokości do 1 500,00 zł/ na osobę – członka spółdzielni socjalnej przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe przedłużone, w wysokości do 1 500,00 zł/ na osobę – członka spółdzielni socjalnej, w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej).
Szansa dla wszystkich
Spółdzielnia socjalna to szczególny podmiot ekonomii społecznej, który opiera się na osobistej pracy jej członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione po zakończeniu terapii, zwolnione z zakładów karnych). W praktyce to grupa osób specjalizujących się lub chcących wyspecjalizować się w danej działalności – mogą być to na przykład prace remontowo – budowlane, gastronomiczne, motoryzacyjne, produkcyjne, a nawet grupa pasjonatów historii czy turystyki, której praca zaowocuje powstaniem ciekawej atrakcji lub usługi turystycznej. Możliwości są w zasadzie nieograniczone – wystarczą chęci do zmiany swojej sytuacji życiowej i zapał do pracy.
Czym jest OWES?
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego liderem jest firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej ze Szczecina, partnerami: Gmina Pyrzyce/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Fundacja Pod Aniołem z Dobrzan oraz firma Aktywa Plus Emilia Kowalska. Z bezpłatnych usług ośrodka skorzystać mogą zarówno członkowie i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (prowadzących lub nie prowadzących działalności gospodarczej), jak i osoby zainteresowane utworzeniem takiego podmiotu. OWES świadczy usługi informacyjne, doradcze (m.in. z zakresu zakładania działalności w sferze ekonomii społecznej, obniżania kosztów działalności i źródeł jej finansowania,  księgowości, marketingu), szkoleniowe, księgowe, prawne oraz marketingowe. Mogą z nich skorzystać osoby i instytucje z regionu stargardzkiego.

Kontakt dla mediów:
Marta Sykucka
Specjalista ds. Promocji i Informacji
tel. 790 100 636
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/