and
Get Adobe Flash player

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

MODEL ADAPTACYJNEGO ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX 

REALIZOWANEGO PRZEZ

ZACHODNIOPOMORSKĄ SZKOŁĘ BIZNESU

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

PL - WITRYNA PRACY 50+ - INNOWACYJNY SYSTEM KOJARZENIA POPYTU I PODAŻY NA RYNKU PRACY

REALIZOWANEGO PRZEZ

ZACHODNIOPOMORSKĄ SZKOŁĘ BIZNESU

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

PROGRESSUS – INNOWACYJNY MODEL KLASTRÓW NGO DZIAŁAJĄCYCH Z PRACODAWCAMI NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REALIZOWANEGO PRZEZ

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POMORZA ZACHODNIEGO LEWIATAN

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

PLATFORMA ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

REALIZOWANEGO PRZEZ

WYŻSZĄ SZKOŁĘ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/