and
Get Adobe Flash player

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

GRAJKI - POMAGAJKI – INNOWACYJNA METODA POMOCY PSYCHOEDUKACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM

REALIZOWANEGO PRZEZ

FUNDACJĘ DRABINA ROZWOJU

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

SPECJALNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE WOBEC TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

REALIZOWANEGO PRZEZ

EUROPIL ELŻBIETA PILCH

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

INNOWACYJNE PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

REALIZOWANEGO PRZEZ

EUROPIL ELŻBIETA PILCH

Więcej…

 

PROJEKT INNOWACYJNY PT.:

INNOWACYJNE NAUCZANIE SZANSĄ NA WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORCÓW
Z SEKTOREM NAUKI

REALIZOWANEGO PRZEZ

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SP. Z .O.O.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/