and
Get Adobe Flash player

W dniu 21 lutego, w siedzibie ROPS, z inicjatywy Członkini Zarządu, Anny Mieczkowskiej, odbyło się spotkanie realizatorów projektów finansowanych z Priorytetu VII POKL, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Pełny artykuł

 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/