and
Get Adobe Flash player
Aktualności OZPS Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 r.

Na podstawie cząstkowych sprawozdań spływających z JST (gminy i powiaty) opracowano raport z „OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ” dla województwa zachodniopomorskiego za rok 2013.

Ocena obejmuje w swoim zakresie nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej oraz zasoby pomocy społecznej m.in. kadrę, infrastrukturę i organizacje pozarządowe.

 

Załączniki
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRaport
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/