and
Get Adobe Flash player

Projekty Innowacyjne PO KL

1

Priorytet / Działanie

VIII/ Działanie 8.1

2

Województwo

zachodniopomorskie

3

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

Tryb

konkursowy

5

Numer konkursu

1/8.1.2/IN/11

6

Wartość alokacji na konkurs

9 500 000,00 PLN

7

Temat projektu innowacyjnego

Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

8

Typ projektu

projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym

9

Tytuł projektu        

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

10

Data podpisania umowy

26.06.2012 r.

11

Strona www projektu/beneficjenta

http://www.proregio.org.pl/

12

Beneficjent

 

Fundacja ProRegio

ul. 23 lutego 7/3

61-741 Poznań

13

Status prawny instytucji Beneficjenta

Fundacja

14

Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta

 

Marek Kotecki

ul. 23 lutego 7/3

61-741 Poznań

Tel: 61-8550528

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15

Okres realizacji projektu

01.07.2012 r. do 30.06.2015 r.

16

Zakontraktowany budżet projektu

1 082 370,00 PLN

17

Zwięzły opis produktu finalnego

W ramach ZPTT powstanie portal internetowy oferujący narzędzia wsparcia współpracy nauki i biznesu: generator umów, generator regulaminu wynalazczości, kalkulator wyceny technologii, serwis ofert i zapytań technologicznych. Serwis zgromadzi firmy oraz instytucje naukowe zajmujące się poszczególnymi branżami i użytkownicy sporządzający ofertę lub zapytanie wybierając jedną z nich, będzie ją automatycznie przesyłał do nich. Serwis będzie na bieżąco rozbudowywany o nowe firmy i instytucje. Oprócz tego portal będzie miał możliwość założenia konta, na stronie będą ukazywały się aktualności. Ważnym elementem będzie zakładka dotycząca prawnych aspektów TT, gdzie znajdą się m.in. orzeczenia NSA, Urzędu Skarbowego, a także wykładnie przepisów warunkujących proces współpracy nauki i biznesu.

18

Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) oraz ich liczebność zakładana wg wniosku o dofinansowanie

ODBIORCY – pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i jednostek naukowych z woj. zachodniopomorskiego oraz pracownicy z przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego. W ramach diagnozy i analizy problemu przewidziano udział 30 (kobiet i mężczyzn) potencjalnych odbiorców. W ramach testowania wsparciem objętych zostanie 10 osób (kobiet i mężczyzn) odbiorców i użytkowników, którzy się zalogują i skorzystają z narzędzi zaproponowanych w portalu.

UŻYTKOWNICY – wszystkie jednostki odpowiedzialne za TT na uczelniach i w przedsiębiorstwach. Użytkownicy wezmą udział w zadaniu Diagnoza i analiza problemu (5 osób). W ramach testowania planuje się udział 5 pracowników z minimum 2 centrów TT z regionu, którzy będą opiniowali produkt.   W ramach upowszechniania informacji o produkcie finalnym, podręcznik otrzyma 100 pracowników instytucji wspierających TT, w tym min. 3 centrów TT z regionu.

19

Partnerzy krajowi

Nie dotyczy

20

Partnerzy zagraniczni

Eurocultura

Via del Mercato9 Nuovo

44/G – I- 36100 Vicenza

WŁOCHY

Wybrany ze względu na szereg podejmowanych innowacyjnych rozwiązań z zakresu współpracy sektora nauki i biznesu. Rola partnera będzie polegać na opracowywaniu metod badania przedstawicieli GD z uwzględnieniem specyfiki naukowców i przedsiębiorców. Jego doświadczenie posłuży na etapie badania, ale również podczas opracowywania produktu finalnego.

21

Zwięzły opis charakteru i zakresu współpracy ponadnarodowe

Współpraca przybierze model wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy liderem a partnerem. Partner udostępni analizy z badań jakie prowadzi, które pomogą liderowi efektywniej przeprowadzić etap testowania. Informacje uzyskane od Partnera pozwolą na kompleksowe przeanalizowanie sytuacji użytkowników oraz odbiorców i dzięki temu właściwsze dostosowanie produktów do wymagań GD. Partner uczestniczyć będzie przy opracowywaniu produktu finalnego.

22

Zwięzły opis działań upowszechniających i mainstreamingowych

 

w ramach upowszechniania zostanie wydany podręcznik opisujący etap opracow. wstępnej edycji prod., test. oraz ostateczną wersję produktu finalnego, która zawierać będzie instrukcję dotyczącą korzystania z prod. Podręcznik zostanie wysłany do 100 potencjalnych użytkowników. W celu rozszerzenia dostępności, podręcznik w formacie PDF znajdzie się na platformie. Drugim elementem dotyczącym włączenia do głównego nurtu polityki będzie zorganizowanie konferencji prasowej dla 30 osób. W trakcie konferencji opracowana będzie strategia włączania do nurtu polityki. W tym celu zostaną wystosowane pisma do władz lokalnych.


 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/