and
Get Adobe Flash player
Aktualności OZPS Bilans potrzeb województwa zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok
Uchwałą nr 228/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2010 r. przyjęto „Bilans potrzeb województwa zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej na rok 2010”, który jest wynikiem realizacji ustawowego zadania samorządu województwa określonego w art. 21 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1326 ze zm.).
 

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/