and
Get Adobe Flash player

W dniach 10 - 13 maja 2011 r. w miejscowości Białobrzegi, zespół OIS uczestniczył w szkoleniu dla pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

Pełny artykuł

 

W dniu 13 kwietnia 2011 roku, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej odbyło się spotkanie zespołu roboczego powołanego do opracowania „Wieloletniego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie”.

Pełny artykuł

 

W ramach realizacji zadnia „Opracowanie i Monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w dniach 28-29 marca 2011 roku, zorganizował spotkanie poświęcone planowaniu i programowaniu rozwoju polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekonomii społecznej w regionie. Dwudniowe wsparcie eksperckie i merytoryczne zapewnił pan Cezary Miżejewski – ekspert Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Pełny artykuł

 

18 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie koordynatorów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w gminach objętych wsparciem PPWOW. Jedną z prelegentek była Agata Wilińska-Onyśko, która zaprezentowała możliwości wsparcia analityczno-badawczego organizacji pozarządowych, działających w naszym regionie.

Pełny artykuł

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/