and
Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

TRWA REKRUTACJA do projektu „ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej”. W związku z powyższym zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej projektu: www.zysk.4c.szczecin.pl

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Lokalnego Forum Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach dnia 30 listopada 2012 r.. Jednocześnie zachęcamy do udziału w tym spotkaniu

 

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy na skonstruowanie bazy danych i wykonanie analizy statystycznej dotyczącej sytuacji społeczno‑demograficznej osób i rodzin  korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej w woj.  Zachodniopomorskim – na podstawie danych i informacji ze zbioru centralnego SI POMOST.

Pełny artykuł

 

W dniu 11.10.2012 ukazała się publikacja Urzędu Statystycznego w Szczecinie pn. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport zawiera najistotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa, prezentując demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturę mieszkańców województwa.
Publikacja jest pierwszą z serii opracowań zawierających podstawowe wyniki badania uzyskane dla województwa zachodniopomorskiego. W miarę dalszego opracowywania wyników spisu sukcesywnie będą ukazywać się kolejne publikacje tematyczne. Przewiduje się ponadto udostępnienie Analitycznej Bazy Mikrodanych, która umożliwi opracowywanie różnych zestawień i analiz, zarówno w ujęciu tematycznym, jak i przestrzennym.

Link do strony:
http://www.stat.gov.pl/szczec/index_PLK_HTML.htm

 
Więcej artykułów…

 PUBLIKACJE OIS

B 1 2014

 

cas logo

Statystyki rynku pracy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
/